Cảm giác đầy bụng, chướng hơi và di chuyển khí trong bụng tạo sự khó chịu được gọi là đầy hơi. Vì đầy hơi là một trong những triệu chứng tiêu hóa phổ biến nhất ảnh hưởng đến người bệnh nên điều quan trọng là phải xác định được phương pháp hiệu quả để giải quyết […]

Continue Reading