Sức khỏe là một trạng thái hoàn toàn thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần, chứ không phải chỉ là không có bệnh tật hay tàn phế. Để có một thể chất tốt thì chúng ta nên hoạt động thể lực hình dáng, ăn, ngủ, tình dục, … tất cả các hoạt động đều ở trạng thái tốt nhất phù hợp với từng lứa tuổi.

Sức khỏe thể chất được thể hiện sự thoải mái về sức lực, sự nhanh nhẹn, sự dẻo dai, khả năng chống được các yếu tố gây bệnh và cả khả năng chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt của môi trường.

Sức khỏe tinh thần là tâm lý hoạt động một cách hợp lý, có hiệu quả, cảm thấy vui tươi, lành mạnh. Có cách sống tích cực, chủ động và khả năng chống lại những quan niệm bi quan và lối sống không lành mạnh.