Đây là các bài viết của Dân Khang đứng trên góc nhìn chuyên môn kết hợp với quá trình tiếp thu ý kiến của người dùng trong thời gian dài để review hoặc giới thiệu các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe,… tốt và nổi bật trên thị trường. Nhằm giúp người đọc hiểu hơn về các thành phần, chức năng, công dụng của sản phẩm, từ đó có thể chọn được sản phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe.